این برینگ ها دارای شیار غلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده و جزء غلتشی نیز در آنها به شکل مخروطی می باشند. این نوع برینگ ها برای تحمل بار های مرکب (شعاعی و محوری) مناسب است.

انواع رولبرینگ مخروطی Nachi
  • رولبرینگ مخروطی یک ردیفه
  • رولبرینگ مخروطی دو ردیفه
  • رولبرینگ مخروطی چهارردیفه در دو اندازه متریک و اینچی

یکی از انواع مخصوص این بیرینگ ها نوع TQ می باشد که دارای طراحی خاصی در لبه ی داخلی با غلتک ها می باشد که عمل روانکاری در آن محل تماس بهینه ساخته و نیز شیار غلتک ها بطور مخصوص جهت توزیع مناسب بار ساخته شده است. از مشخصه های این نوع کاهش اصطکاک و افزایش قدرت تحمل بار از خصوصیات ان است.

نوع دیگری که طراحی مخصوصی دارند جهت کار در بار های سنگین نظیر رولبرینگ های پینیون در دیفرانسل اتومبیل است.