اگر بخواهیم تعریفی کلی از گریس داشته باشیم، باید بگوییم که گریس ماده ی جامد و یا نیمه جامدی است که دارای گرانروی زیادی می باشد و از مشتقات ترکیبی چند صابون و یا نفت به وجود می آید.

معیار های متعددی برای انتخاب گریس نسوز باید مورد توجه شما باشد. برای انتخاب باید به مواردی همچون نوع روغن پایه و شاخص ویسکوزیته آن ویسکوزیته گریز نوع ماده سفت کننده پایداری ترکیب افزودنی و مشخصات آن دمای محیط کاری آلودگی هوا و میزان بار و فشار اعمالی مورد توجه قرار می گیرد.

در حالت مشخصه های گرفته نشود باید به گونه ای باشد تا که بتواند در دمای بالا به صورت پایدار و یکپارچه عمل کند و افزایش دما سبب اختلال در کار روانکار نشود و در نهایت می توان گفت که پایداری حرارتی گریس های پایه لیتیومی بیشتر از گریس های پایه سدیمی است و گریس های پایه کلسیمی نیز کمترین پایداری حرارتی را دارند.